Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2016 tarihli bir kararında ilginç ve şaşırtıcı bir hüküm tesis etmiştir. Karara konu olay, at yarışında bir jokeyin haksız fiili ile sonuca etki ettiği üzerinedir. İlk derece mahkemesi, karar tesis ederken bilirkişi incelemesi yaptırmış ve haksız fiilin varlığını tespit ettirerek hüküm tesis etmiştir. Ancak Yargıtay ilgili dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Bozma kararının dayanağı ise, Türk Dil Kurumu’ nun şans oyunları hakkında yaptığı kısa bir tanımlamadan ibarettir. Hâlbuki, at yarışı ile bu yarışın sonuçlarını tahmin etmeye dayanan bahis (altılı ganyan) birbirinden farklı faaliyetlerdir.

Bunun yanında, at yarışları üzerine oynanan bahis salt bir şans oyunu değildir. Ayrıca, bozma kararında nedensellik bağı incelemesinde bulunulmamıştır. Yargıtay Dairesi tarafından at yarışlarının sonuçlarını tahmin üzerine oynanan bahis hakkında böyle bir karar verilmesi, diğer spor dallarını da etkileyecek sonuçları içerisinde barındırmaktadır. Zira, bahis faaliyeti neredeyse her spor dalında işletilmektedir.

Makalenin tamamı için buraya tıklayınız…

Bu konu hakkında uzmana danışmak ister misiniz?

[wpforms id=”1250″ title=”false” description=”false”]

Yazar Hakkında

Ahmet Fevzi Kibar

Akademisyen, Hukuki Danışman ve Yazar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk yüksek lisans mezunu ve İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk doktora eğitimi (devam ediyor). Kişiler, Aile, Eşya, Miras, Borçlar, Gayrimenkul, Fikri Mülkiyet ve Ürün Sorumluluğu Hukuku alanlarında çalışma yapmaktadır. Ayrıca hikâye, deneme ve eleştiri yazarlığı da yapmaktadır. Evli ve baba.

Yazarın Diğer İçerikleri