Etiket - devletin tapu sicilinin tutulmasından sorumluluğu