Etiket - 1981 tarihli “Müdahalenin ve İç İşlerine Karışmanın Kabul Edilemezliği Bildirisi