YAZAR: Fatma İrem KARTUN (Sosyolog)

ÖZET

Küresel kahve zincirlerinin dünyanın birçok ülkesinde şubeleri bulunmaktadır. Starbucks, bu zincir markalardan biridir. Dünya pazarında diğer kahve markalarına kıyasla daha fazla talep edilmektedir. Pazarlama stratejileri ile kültür ve toplum üzerinde büyük etkiler oluşturmaktadır. Küresel markalar, toplumun gösterişçi tüketime yönelmesinde yüksek paya sahiptir. İhtiyaç fazlası ürünler marka ismi aracılığıyla saygınlık kazanmak adına tüketilmektedir. Starbucks gibi zincir kahveciler, bir bardak kahve tüketmek ile saygın bir konum elde edileceği izlenimi vermektedir. Müşterilerine kendilerini değerli hissedecekleri aynı zamanda sosyalleşirken toplumsal güçlerini sergileyebilecekleri bir dünya yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Starbucks, Küreselleşme, Tüketim, Tüketim Kültürü, Toplum.

GİRİŞ

Tüketim, insanlık tarihi boyunca maddi bir kavram olarak ele alınmıştır. Kapitalizmin ortaya çıkması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte tüketim kavramı sosyal ve bireysel anlam içeren soyut bir kavram niteliği kazanmıştır.

Küreselleşme[1] ile birlikte aynı ürünler farklı ülkelerde pazarlanmaya başlamıştır. Bu sayede kültürel ve toplumsal olarak birbirine uzak olan ülkelerde benzer hayat tarzları yaşanmaktadır. İspanya’da yaşayan bir kadın ile Rusya’da yaşayan bir kadın aynı ürünlere sahip olabilmektedir. İnsanlar kimliklerini dünyada birçok ülkede bulunan markalar ile tanımlamaktadırlar. İkinci nesil kahve çeşitleri olarak tabir ettiğimiz kahve türlerini dünya ülkelerinde aynı tarzda satışa sunan küresel kahve zincirleri de birbirinden farklı kültürlerin benzer hayat tarzlarına ve ortak bir kültüre sahip olmalarını sağlamaktadır. Kahvenin satışındaki amaç kişilerin ev ve işyeri dışında sevdikleriyle keyifli zaman geçirebilmeleridir.

Starbucks, ilk zamanlar en iyi kahveyi müşteriye sunma amacı ile hareket ederken sonraları tüketimi artıracak, markaya bağlı bir müşteri profili oluşturacak şekilde yöntemler geliştirmiştir. Dünya üzerindeki bütün şubelerinde aynı kahve çekirdekleri, aynı mağaza dizaynı, aynı müzikler ve aynı tarz satın alma işlemini uygulamaktadır. Farklı bir ülkeye giden insan kültür şoku yaşarken, karşılaştığı ilk Starbucks mağazasına girdiğinde hissettiği yabancılık duygusundan kurtulacak ve kendini anlık da olsa bulunduğu ülkeye ait hissedecektir. Henüz alışamadığı ülkede statüsünü marka aracılığı ile topluma bildirecek ve hiç tanımadığı insanlarla sosyalleşecektir.

Bir bardak kahve ile mekânda süresiz bulanabilme özgürlüğü insanlara cazip gösterilmektedir. Halbuki müşteri orada bulunduğu sürece bir bardak kahve ile yetinmeyecektir. Kahve kokusu burnuna geldikçe bir bardak daha içmek isteyecek ve satın alacaktır.

Çalışmamızda; küreselleşme ile birlikte küçük bir pazar haline gelen dünyada Starbucks markasının pazarlama stratejileri ile toplumu ve toplumun tüketim alışkanlıklarını hangi yönde etkilediği konusu ve küreselleşmenin etkileri sosyolojik olarak incelenecektir.

A) TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Tüketim, insan ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Toplumsal bir kavram olarak yorumlanması II. Dünya Savaşı sonralarına dayanmaktadır. Bireyler için toplumsal ilişkiler kurmak bir gereksinimdir. Bu yüzden toplumsal ilişkilerini kuvvetlendirmek adına tüketimde bulunmaktadırlar.[2]

Tüketim kültürü, imajın önemli olduğu bir kültürdür. İmajların meta olarak üretilmesiyle bireylerin diğerleri karşısında kendini ayrıcalıklı hissetmesi sağlanmıştır. Kişinin konumu tükettikleriyle belirlenmektedir. Kişi kendi kimliğini tüketim yolu ile oluşturmaktadır. Kimliklerini oluştururken olmayı istedikleri veya oldukları imajı yansıtacak metaları tüketme eğilimi göstermektedirler.[3] Moda ve marka kavramları da tüketim kültürünü destekleyen, geliştiren kavramlardır. Toplumda kişilerin statüsünü, satın almış olduğu markalar belirlemektedir. Markalar bunu medya ve reklamlar aracılığı ile bireylere aşılamaktadır. İnsanlar tükettikleri markalar ile toplumda kendini tanımlamaktadırlar. Tüketim, ihtiyaç olanı karşılamaktan ziyade toplumsal onay kazanmak adına gerçekleştirilen bir eyleme dönüşmüştür. Tüketici, kendisini tüketim yaptığı ölçüde anlamlı bulmaya başlamıştır. Tüketim kültürü öğrenme süreci ile devamlılık sağlamaktadır. Topluma reklamlar ve medya aracılığı ile tüketim kalıpları öğretilmektedir.[4] “Fiske’ye göre reklamlar aslında ürünü değil, tüketimciliği satar.”[5]

Türkiye’de tüketim kültürü 2000’li yıllarda alışveriş merkezleri ve buralarda bulunan markalarla önem kazanmaya başlamıştır. Sosyal medya ve reklamcılık faaliyetleri ile de toplumsal olarak pekiştirilmiştir.[6] Tüketim kültüründe sistemin içinde yer alabilmenin yolu, sistemin ürettiklerini tüketmekten geçmektedir.[7]

B) KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE TOPLUM

Küreselleşme ekonomik, siyasal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 1970’li yıllardan sonra çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisine girişiyle birlikte hız kazanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile özellikle ekonomik ve kültürel anlamda toplumlar üzerindeki etkisini artırmıştır.[8] Ürünler, dünyanın farklı ülkelerine insanların tüketmesi için sunulmaktadır. Dünyanın her yerinde aynı markalar ve bu markaların müşterileri bulunmaktadır.[9] Ekonomik alanda küreselleşme ile birlikte tüketim de küreselleşmeye başlamıştır.

Belirli bir kültürde yetişmiş kişiler zamanla ait oldukları kültürün yeni şekillere büründüğünü görürler. Kültür değişir ve bu durum tüketim yolu ile insanlar tarafından gerçekleştirilir.[10] Aynı ürünlerin veya markaların hemen hemen bütün dünya ülkelerinde piyasaya sunulmasıyla birlikte kültürel etkileşim gerçekleşir. Gıda, tekstil gibi alanlarda evrensel bir yaşam stili hâkim olmuş durumdadır. Küreselleşme ile birlikte farklı ülke ve kültürlerde birbirine benzeyen hayat tarzları oluşmaktadır.[11] Farklı toplumlarda yaşayan bireyler küresel tüketim kalıpları ile standartlaştırılmaktadır.

C) STARBUCKS MARKASININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte markaların piyasaya sunulmasıyla ülkeler arası sınırlar ortadan kalkmıştır.[12] Markalar, pazarlama stratejileri ile toplumda gösterişçi tüketim kavramının güçlenmesine neden olmuştur.

Gösterişçi tüketim, Veblen’e göre bireylerin toplumda statü kazanmak veya statülerini göstermek için yapmış oldukları harcamalardır. Satın alınan hizmetin maddi anlamda faydalı olmasından ziyade herkesin kolaylıkla ulaşamayacağı lüks ürünler olması tercih edilir.[13]

Toplumda orta ve üst gelir düzeyine sahip insanların yanı sıra yoksulların da toplumsal kabul ve statü kazanımı adına gösterişçi tüketime başvurdukları görülmektedir.[14]İnsanoğlunun temelde hayatta kalmak adına gerçekleştirdiği yeme-içme eylemi modern toplumla birlikte sosyal ve psikolojik ihtiyaçların da karşılandığı bir hale dönüşmüştür.[15] Türkiye’de küresel kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte özellikle 2016 yılından bu yana farklı kahve türlerini talep eden kitle artmıştır. Bu kitleyi çoğunlukla gençler oluşturmaktadır.[16] Kahve içmek için ilk sırada tercih edilen küresel marka Starbucks olmuştur.[17] Müşteriler kahve içerken statülerini gösterme imkânı da bulmaktadırlar. Check-in yapma, sosyal medyada fotoğraf paylaşma yolu ile marka bir kahvecide sosyal statü elde edilmektedir.[18] Starbucks’ın ilk sırada tercih edilen bir marka olmasının nedeni yalnızca sattığı kahve değildir. Pazarlamada kullanılan yöntemler markaya sadık bir müşteri kitlesi oluşturmaktadır.[19]

Starbucks’ın kurucuları, alışılan iş adamı profilinden farklıydı. Starbucks İngilizce öğretmeni, yazar ve tarihçi olan üç kahve tutkunu insan tarafından 1971 yılında Seattle’da kurulmuştur. Amaçları, yaşadıkları bölgedeki insanların en kaliteli kahveye ulaşabilmesiydi.[20] 1989 yılında Starbucks’ı, Horword Schultz devralarak şirket politikasını değiştirmiştir. En öncelikle “partner” olarak adlandırdığı çalışanlarına değer vermeyi hedeflemiştir.[21] Starbucks müşteriden önce çalışanlarını (partner) memnun etmeyi hedeflemektedir. Müşterilere karşı markayı partnerler temsil etmektedir. Partnerlerin mutlu ve huzurlu olması hizmet kalitesinin artmasını ve çalıştığı yere sadık olmalarını sağlamaktadır. Hizmet kalitesi ne kadar iyi olursa elde edilecek kâr da o kadar iyi olacaktır.[22]

Starbucks sadık müşterilerini ve potansiyel müşteri adaylarını cezbetmek adına bazı yöntemler kullanmaktadır. En başta kahve çekirdeklerine çok önem vermektedir. İyi bir kahve için en kaliteli ve taze olan çekirdeği tercih etmektedir. Müşterinin sadakati için sunulan kahvenin lezzeti en yüksek seviyede olmalıdır. Mağazalarda normalde karşılaşamayacak statüde insanların sıraya girip kahve alması sağlanmaktadır. Zengin bir iş adamı alt gelirli bir çalışanın veya bir öğrencinin arkasında sırasını beklemek zorundadır. Starbucks çalışanları son derece nazik ve güler yüzlüdür. Müşterilere kendilerini değerli ve özel hissettirirler. Kahve hazır olduğunda misafirlerine ismi ile seslenirler. Starbucks, insanların sosyalleşebileceği ve kendilerini güvende hissedeceği bir ortama sahiptir. Fonda çalan caz müzik, loş ışık, sade ve rahat tasarım insanlara evlerindeki rahatlığı ve güven ortamını çağrıştırmaktadır.[23]

Starbucks, yerel bir kafeden farklı olarak müşteriye sunulan bir kahveyi -aynı fiyatta olmasına rağmen- kişinin kendi damak zevkine göre şekillendirmesine olanak sağlamaktadır. Süt çeşitleri, kahveyi tatlandıran şurup seçenekleri gibi alternatifler sunarak kişilerin kendilerini “Starbucksta” önemli hissetmelerini istemektedir. Ayrıca müşteri, hazırlanan kahveyi beğenmediği takdirde ücretsiz yeni kahve alma hakkına sahiptir.  Mağazada oturmaya zaman bulamayan müşteriler için de karton bardak ve paket servis hizmeti sunmaktadır. Ayrıca mobil uygulaması ile müşterilere puan kazandırarak hediye kahve ikram eder. Bu sayede müşterinin markaya olan sadakati güçlendirilir.

Starbucks’ı tercih eden kişilerin keyifli zaman geçirme, sosyalleşme ve statü kazanma, mobil uygulamadaki fırsatlardan yararlanma, Starbucksta içtiği kahve ile kendini güçlü ve mutlu hissetme gibi nedenleri vardır.[24] Starbucks kişilere yalnızca bir bardak kahve değil aynı zamanda statü de satmaktadır.

SONUÇ

Kapitalizmin dünyaya hâkim olmasıyla birlikte gösterişçi tüketim eğilimi artmıştır. İnsanlara tükettikleri kadar toplumda var olacakları aşılanmaktadır. Kişiler, toplumsal statü kazanmak ve sosyal etkileşim kurmak amacı ile küresel pazarda sunulan markaları tüketme ihtiyacı hissetmektedir. Giyim, kozmetik, teknoloji gibi ürünlerin yanı sıra yiyecek ve içecek tüketiminde de dünya markaları tercih edilmektedir. Markalar insanlara üründen ziyade toplumda kazanacağı saygınlığı satmaktadır. Starbucks, satış politikalarında bunu uygulamaktadır. Müşteriler, bir bardak kahvenin fiyatını önemsemeden kendilerini değerli ve özel hissetmek adına markaya bağlılık göstermektedirler.

Sonuç olarak, bireylerin statüleri ve yaşam standartları hakkında çevredeki insanlara bilgi vermek ve toplumsal anlamda güç kazanmak adına Starbucks markasının tercih edildiği anlaşılmaktadır. Starbucks markası, politikaları ile müşterilerine bunu devamlı olarak hatırlatmaktadır. Kahve yalnızca bir içecek değil, toplumsal statünün bir sembolüdür.

KAYNAKÇA

Akkoç, Aslıhan. “Tüketim Toplumunun Toplumsal Değerler Üzerindeki Etkisi” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 22/2 (Ekim 2019), 1-25.

Baş, Mehmet/Samsunlu, Güliz. “Starbucks Coffee Tüketicilerinin Demografik Özelliklerinden Biri Olan Cinsiyete Göre Hedonik Tüketim Nedenlerinden Etkilenme Tutumlarının Belirlenmesi”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17/1 (2015), 14-34.

Bayhan, Vehbi. “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım””. Istanbul Journal of Sociological Studies 0/43 (Aralık 2012), 221-248.

Çetin, Merve/Yaylı Ali. “Restoran Tercihinde Gösterişçi Tüketim Eğilimi”. Turizm Akademik Dergisi 6/2 (Kasım 2019), 227-238.

Demi̇rel, Songül/Yegen, Ceren. “Tüketim, Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 2/1 (Haziran 2015), 115-138.

Kaplan, Mustafa. “Sosyal Statü Arayışında Elit Mekânların Rolü; Diyarbakır 75 Metre Yol Güzergâhındaki Kafeler Örneği (Araştırma Makalesi/Research Article)”. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/17 (2019), 136-161.

Kaya, Gizem/Toker, Seca. “Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: İstanbul Örneği” Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2/3 (2019), 146-164.

Kıvılcım, Fulya. “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5/1 (Haziran 2013), 219-230.

Kutluk Bozkurt, Ayşegül/Tokatlı, Cemre. “İçsel Pazarlama Yaklaşım ve Uygulamaları: Starbucks Kahve İşletmesi Örneği”. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9/17 (2017), 193-204.

Önen, Vahap. “Marka Değerinin Marka Aşkına Etkisinin İncelenmesi: Starbucks Cafe Örneği”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5/1 (Ocak 2018), 49-63.

Öztaş, Fatih/Özbolat, Abdullah. “Kimlik, Mekân, Kutsallık: Tüketim Mabetlerinde Kimlik Arayışı”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/17 (Ocak 2020), 111-128.

Sakarya, Aslı/Alkan, Abdullah/Dörtyol, İ̇brahim Taylan. “Tüketim Sosyolojisi’nin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 4/1 (2020), 1-12.

Schultz, Howard/Yang, Dori Jones. Starbucks Gönlünü İşe Vermek. 12. Baskı. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2018.

Senemoğlu, Olkan. “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz”. İnsan ve İnsan 4/12 (2017), 66-86.

Tunç, Muharrem. “Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları ve Eğilimleri”. Şarkiyat 9/1 (Nisan 2017): 412-432.


*Sosyolog

[1] Literatürde “küreselleşme” konusunda kesin ve ortak bir tanım bulunmamakla birlikte genel anlamda dünyanın tek bir pazarda bütünleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Küreselleşme ile birlikte dünya küçük bir pazar haline gelmiştir.

[2] Aslı Sakarya, Abdullah Alkan, İbrahim Taylan Dörtyol, “Tüketim Sosyolojisinin Dünü, Bugünü ve Yarını”, Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 4/1, 2020, s. 5.

[3] Vehbi Bayhan, “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”, s. 229.

[4] Fatih Öztaş, Abdullah Özbolat, “Kimlik Mekan Kutsallık: Tüketim Mabetlerinde Kimlik Arayışı”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 9/17 2020, s. 117.

[5] Songül Demirel, Ceren Yegen, “Tüketim, Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü”, İlef Dergisi, 2/1 Mart 2015, s. 127.

[6] Aslıhan Akkoç, “ Tüketim Toplumunun Toplumsal Değerler Üzerindeki Etkisi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 22/2 Ekim 2019, s. 10.

[7] Demirel, Yegen, s. 122.

[8] Fulya Kıvılcım, “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Türkiye Açısından Değerlendirmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt No: 5, 2013, s. 223.

[9] Demirel, Yegen “Tüketim, Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü”, s. 123.

[10] Olkan Senemoğlu, “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İNSAN&İNSAN, Sayı: 12, 2017, s. 73.

[11] Bayhan , “ Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: Tüketiyorum Öyleyse Varım”, s. 230.

[12] Gizem Kaya, Seca Toker, “Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesinde: İstanbul Örneği”, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, Sayı: 2, Temmuz 2019, s. 147.

[13] Merve Çetin, Ali Yaylı, “Restoran Tercihinde Gösterişçi Tüketim Eğilimi”, Turizm Akademik Dergisi, Sayı: 2, 2019, s. 228.

[14] Muharrem Tunç, “Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları Ve Eğilimleri”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 1, Nisan 2017, s. 424.

[15] Çetin, Yaylalı, “Restoran Tercihinde Gösterişçi Tüketim Eğilimi”, s. 229.

[16] Kaya, Toker, “Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: İstanbul Örneği”, s. 150.

[17] Kaya, Toker, “Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: İstanbul Örneği”, s. 163.

[18] Mustafa Kaplan, “Sosyal Statü Arayışında Elit Mekanların Rolü Diyarbakır 75 Metre Yol Güzergahındaki Kafeler Örneği”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, Mayıs 2019, s. 154.

[19] Vahap Önen, “Marka Değerinin Marka Aşkına Etkisinin İncelenmesi: Starbucks Cafe Örneği”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 1, 2018, s. 50.

[20] Howard Schultz, Dori Jones Yang, “Starbucks Gönlünü İşe Vermek”, Babıali Kültür Yayıncılığı, 12. Baskı, Temmuz 2018, s. 40.

[21] Vahap Önen, “Marka Değerinin Marka Aşkına Etkisinin İncelenmesi: Starbucks Cafe Örneği”, s. 51.

[22] Ayşegül Kutluk Bozkurt, Cemre Tokatlı, “İçsel Pazarlama Yaklaşım ve Uygulamaları: Starbucks Kahve İşletmesi Örneği”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, Mayıs 2017, s. 194.

[23] Howard Schultz, Dori Jones Yang, “Starbucks Gönlünü İşe Vermek”, s. 132.

[24] Mehmet Baş, Güliz Samsunlu, “Starbucks Coffee Tüketicilerinin Demografik Özelliklerinden Biri Olan Cinsiyete Göre Hedonik Tüketim Nedenlerinden Etkilenme Tutumlarının Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2015, s. 26.

TEŞEKKÜR: Öncelikle akademik çalışmalar yapma konusunda beni ve Akademik Çalışma Okulu arkadaşlarımı teşvik eden, desteklerini esirgemeyen ve çalışmamı yayınlama şansı veren kıymetli hocam Ahmet Fevzi KİBAR’a çok teşekkür ederim.

Makalemi yazma sürecinde bana yardımcı olan, kendi çalışmaları olduğu halde takıldığım noktalarda destek olan kardeşim Mustafa DÜNDAR’a teşekkür ederim.

Çalışmalarım sırasında bana maddi ve manevi destek olan eşim Osman KARTUN’a, çalışmalarımın aksamaması adına kızımla ilgilenen, desteklerini esirgemeyen annem Suzan DÜNDAR ve babam İbrahim DÜNDAR’a çok teşekkür ederim.

Yazar Hakkında

Ahmet Fevzi Kibar

Akademisyen, Hukuki Danışman ve Yazar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk yüksek lisans mezunu ve İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk doktora eğitimi (devam ediyor). Kişiler, Aile, Eşya, Miras, Borçlar, Gayrimenkul, Fikri Mülkiyet ve Ürün Sorumluluğu Hukuku alanlarında çalışma yapmaktadır. Ayrıca hikâye, deneme ve eleştiri yazarlığı da yapmaktadır. Evli ve baba.

Yazarın Diğer İçerikleri