Her hukuki kazandırmada olduğu gibi kambiyo senedi keşide edilmesi işleminin de esasını teşkil eden bir temel ilişki mevcuttur. Bu temel ilişki kambiyo senedi keşidesinin hukuki sebebini teşkil eder. Ancak Kambiyo Hukuku’ nun kendine mahsus yapısı ve işlevi gereği kambiyo senedi ile temel ilişki arasında mücerretlik (soyutluk) ilkesi öngörülmüştür.

Hem doktrinde hem de uygulamada kambiyo senedinin temel ilişkiden bağımsızlığı hedeflenmektedir. Gaye edinilen bu bağımsızlık ile ulaşılmak istenen bazı amaçlar olduğu gibi hakkaniyet ölçüsünde soyutluk ilkesinin bazı istisnaları da mevcuttur. Bu istisnalardan biri de iyi niyetli 3. kişileri koruma ihtiyacıdır.

Ayrıca mücerretliğin derecesi kambiyo senedinin türlerine göre de farklılık gösterebilecektir. Ancak nihayetinde mevcut borç kambiyo senedine dayanılarak talep edilemez hale gelince son çare yine temel ilişkiye müracaat etmek olacaktır.

Bu makalenin devamı için bu adreste bulabilirsiniz…

Bu konu hakkında uzmana danışmak ister misiniz?

[wpforms id=”1250″ title=”false” description=”false”]

Yazar Hakkında

Ahmet Fevzi Kibar

Akademisyen, Hukuki Danışman ve Yazar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk yüksek lisans mezunu ve İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk doktora eğitimi (devam ediyor). Kişiler, Aile, Eşya, Miras, Borçlar, Gayrimenkul, Fikri Mülkiyet ve Ürün Sorumluluğu Hukuku alanlarında çalışma yapmaktadır. Ayrıca hikâye, deneme ve eleştiri yazarlığı da yapmaktadır. Evli ve baba.

Yazarın Diğer İçerikleri