Hakkımızda

16 Temmuz 1993 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Özel bir fen lisesi kolejini tam burslu olarak kazandı. Lise eğitiminden sonra Sakarya derecesi yaparak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 2011-2012 eğitim yılında bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine gönüllü olarak katıldı. 2012-2016 yılları arasında lisans eğitimini tamamladı.


Lisans eğitiminden mezun olduktan sonra vakit kaybetmeden yüksek lisans eğitimine başladı . Farklı bir okul, farklı ekoller ve hocalar tanımak için yüksek lisans eğitimine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD’nda başladı. Yüksek Lisans eğitimi süresince aldığı derslerde edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle bu dönemde dört makale yayınladı. Yüksek Lisans Tez konusu: “Ürün Sorumluluğu Bağlamında Hatalı Tıbbi Cihazdan Doğan Hukuki Sorumluluk” tur. Daha sonradan bu tez çalışması Adalet Yayınevi tarafından kitap olarak basıldı.

Yüksek Lisans eğitimi devam ederken müracaat ettiği araştırma görevlisi alım ilanları sonucunda 2017 yılında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD’nda Araştırma Görevlisi kadrosunu kazandı . Halen Yalova Üniversitesi bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Yüksek lisans eğitiminin bitmesi üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimini aldığı okullardan farklı bir ekol görmek için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programına kabul aldı. Halen doktora eğitimine bu kurumda devam etmektedir.


Hukuk eğitimi dışında tiyatro, edebi okuma ve hikaye, deneme, eleştiri yazarlığı yapmaktadır. Ortaokulda 3 yıl boyunca tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. Lise dönemi hayatına yön verecek şekilde okuma ve yazma alışkanlığını kazandığı bir dönemdir. Lise döneminde başladığı yazarlık serüvenine yoğun üniversite hazırlık ve hukuk eğitimi döneminde ara vermek zorunda kalmıştır. Ancak son yıllarda bu alanda çalışmalarına tekrar başlamıştır.

2022 yılında Arabuluculuk eğitimi alarak arabulucu olmuştur. 2023 yılında aldığı uzmanlık eğitimleri üzerine uzman arabuluculuk yapmaya başlamıştır.

Yüksek Lisans eğitimi devam ederken evlendi. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Özetle; akademisyen, arabulucu, hukuki danışman, hikaye yazarı, öğrenci, baba ve insandır.

Misyonumuz: Sayfamız üzerinden öğrendiğimiz ve yaptığımız hukuki ve edebi birikimi diğer insanlarla da paylaşmaktır. Ayrıca üzerine çalışma yaptığımız konularda gerek gerçek gerekse tüzel kişilere (örneğin, şirket, firma vs.), güncel, gerçekçi, hızlı ve karşılıklı güven ilişkisinden taviz vermeden hukuki danışmanlık sunabilmektir.