Çıkmak İçin ESC butonuna Basın

Yargıtay Kararları

6 Çalışma

Bir çok bilim dalında olduğu gibi Hukuk da teori (öğreti) ve pratik (uygulama) olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bir mimari projenin gerçek dünyaya uyarlanması gibi. Hukukta da bir proje kısmı bir de onun reele yansıtılması söz konusudur.

Zira hukukun soyut kurallarını somut olaylara uygulayabilmek, insan faktörüne göre hukuk kurallarının yorumlanması ayrı bir sanattır. İnsan hayatına dokunan kararları oluşturan Hukukçuların bir sanatçı hassasiyetiyle davranması gerekir.

Bu sayfada Yargıtay daire ve kurulları tarafından verilmiş kararları, uygulamada gerek meslektaşlarımıza gerek bu konuda araştırma yapan herkese yol gösterici olacak şekilde sunmaya gayret ettik. Ayrıca kararları, okuma kolaylığı sağlayacak şekilde düzenledik ve resimlendirdik.

Faydalı olması ümidiyle…