Kategori - Öğrenci Akademik Makale

“Akademik Çalışma Platformu” altında kendisini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen arkadaşlarımızın akademik teamül ve etiğe uygun olarak makale formatında hazırlamış olduğu yazılar, benim ve diğer arkadaşlarının düzeltme ve eleştiri aşamasından geçerek bu başlık altında yayınlanmaktadır.

Faydalı olması ümidiyle…