Çıkmak İçin ESC butonuna Basın

Hukuki Yazı

7 Çalışma

Hukuk sürekli gelişen ve değişen bir alandır.

Zira insanın, insan ile temas ettiği her alanda hukuk ortaya çıkar. Durağan hukuk kuralları değişen ve gelişen iş, durum, teknik ve teknolojik ilişkiler açısından yeniden yorumlanmaya muhtaçtır. Ayrıca güncel mesele ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara hızlı cevap verebilmek ve çözüm üretebilmek gerekir. Artık bilgi çağında yaşıyoruz. Ve insanlar bilgiye hızlı ve kolay erişmek istiyor.

Bir hukuki mesele veya soruna, bazen “Hukuki Makale” yoluyla cevap vermek uzun ve yorucu bir çaba ve süre kaybı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, “Hukuki Yazı” sayfamızda uygulamada ortaya çıkan veya çıkabilecek güncel mesele ve sorunlara yine akademik yazım kural ve etiğine uyarak çözüm sunmaya çalışmaktayız.

Faydalı olması ümidiyle…