Çıkmak İçin ESC butonuna Basın

Hukuki Makale

10 Çalışma

Resim, müzik, heykel, mimari gibi Hukuk da bir sanat dalıdır. Her bir akademik çalışma sanatçısının izini, kokusunu, soluğunu üzerinde taşır.

Akademik makale çalışmasını, bir mimarın yapı inşa etmesine benzetirim. Önce proje çizilir (içindekiler oluşturulur). Sonra giriş kapısından başlanılarak sonuç çatısı ile yapı tamamlanır. Yahut bir musiki eseri gibi ufak tınılarla ve fon müziği ile giriş yapılan eser yer yer genişleyip bir manayı ifade ettikten sonra kulaklarda tekrar bir mana ifade ederek kapanır.

Bu kategori altında hakemli dergilerde yayınlatmış olduğum makalelerimi sizler için düzenlemiş bulunmaktayız.

Faydalı olması ümidiyle…